Start HOH-Consulting

HOH-Consulting

Heléne Okomdal Holmgren

 

 

Heléne Okomdal Holmgren

 

Beteendevetare och HR-konsult

Hälso- samtals- och rehabiliteringskonsult

 

Med Kognitiv beteendeterapi kan Du få hjälp i svåra situationer.

Samtalsstöd behövs i krissituationer och när livet känns kaotiskt.

Pragmatisk hjälp kan behövas i kontakt med chefer, försäkringskassa eller vid andra rehabiliteringskontakter som känns oövervinneliga.

Detta kan jag erbjuda dig som är i trängt läge på arbetsplats eller skola, som har utmattningssymtom eller är mobbad, sjukskriven eller frisk.

Även i livsåskådnings-problematik är djupsamtal bästa stödet.

Människor som hamnat i utbrändhet eller andra livskriser behöver ofta stödsamtal, praktiskt och emotionellt stöd för att kunna bemästra problemsituationen, och för att på sikt kunna ta sig ur detta.

Det behövs ibland även stödsamtal med anhöriga eller andra närstående för att få förståelse för hur man genom delmål kan bli rehabiliterad till en dräglig och positiv livssituation.

Att komma ur en kaotisk situation på arbetet eller privat, och bli frisk och stark som person är en lång process. Då behövs positivt stöd för att kunna få till förändringar som är hållbara för framtiden.